Spring til indhold

Mest for seniorer

Her kan du følge med i, hvad der sker af spændende aktiviteter på Mårsø Områdecenter og i Pensionistforeningen, som har til huse i Tuse Forsamlingshus.

Kom og vær med på Mårsø Områdecenter.   

Hver mandag kl. 10.00.                            Bankospil

Hver mandag kl. 13.00                             Gymnastik

Hver tirsdag  kl. 13.30                              Strikkedamer

Hver tirsdag kl. 14.00                               Krolf

Hver onsdag  kl. 10.00                              EDB

Onsdag i lige uger kl. 13.00                       Kaffe og hygge

Onsdag i ulige uger kl. 13.00                     Andagt og café

Hver torsdag kl. 13.30                              Strikkedamer

Hver torsdag kl. 14.00                              Bowls

Hver fredag  kl. 13.30                               Strikkedamer

Ud over de faste arrangementer:

 

Søndag den 23. februar 2020 kl. 13.00

 Fastelavnsfest

Onsdag den 1. april 2020 kl. 13.00

Tøjsalg

Fredag den 3. april 2020 kl. 12.00

Påskefrokost

Søndag den 5. april  2020 kl. 13.00

 Påskemarked

 På gensyn - Brugerråd og "Kaffedamerne" 

Hagested/Tuse Pensionistforening

Til udflugter og til arrangementer med spisning er det nødvendigt med bindende tilmelding. Tilmelding efter først til mølle-princippet til Bende Andersen: Tlf. 59 43 44 35 / 28 97 32 05, e-mail: bfa10@hotmail.com 
Tuse Forsamlingshus er hjemsted for Pensionistforeningen. 

Det koster 125 kr. om året i kontingent.

Kommende arrangementer :  

3.februar 2020

Kl. 13

Livet er også til dig, Martin
Lars Ringholm fortæller om egne oplevelser som elev i folkeskolen i 1970’erne, hvor han på tæt hold oplevede massiv mobning.
Pris: 175 kr. inkl. spisning.
Tilmelding senest 25. januar. Tlf. 28 97 32 05

2. marts 2020

Kl. 14

Generalforsamling
Efter generalforsamlingen vil der være fællessang, hvor Max og Knud spiller til.
Pris: 60 kr. inkl. kaffe og kage.
Tilmelding senest 24. februar. Tlf. 28 97 32 05.

20.april 2020

Kl. 14

Nyhavn på kryds og tværs
Kim Greiner fortæller om de gamle huse og deres beboere, søfolkene, bolværksmatroserne, den frække periode med Nyhavnspigerne, De røde Hænders Klub
Pris: 60 kr. inkl. kaffe og kage.

Tilmelding senest 8. april.Tlf. 28 97 32 05

Adgang for alle.

 Feedback

Sidst opdateret

30.01.2020

Ansvarlig redaktør

Jonna Nielsen