Spring til indhold

Mest for seniorer

Her kan du følge med i, hvad der sker af spændende aktiviteter på Mårsø Områdecenter og i Pensionistforeningen, som har til huse i Tuse Forsamlingshus.

Kom og vær med på Mårsø Områdecenter.   

Hver mandag kl. 10.00.                            Bankospil

Hver tirsdag  kl. 13.30                              Strikkedamer

Hver onsdag  kl. 10.00                              EDB

Onsdag i lige uger kl. 13.00                       Kaffe og hygge

Onsdag i ulige uger kl. 13.00                     Andagt og café

Hver torsdag kl. 9.45                                Gymnastik

Hver torsdag kl. 13.30                              Strikkedamer

Hver torsdag kl. 14.00                              Bowls

Hver fredag  kl. 13.30                               Strikkedamer

Ud over de faste arrangementer:

Søndag den 2. december kl. 13.00 Julemarked med mange boder.
Der kan købes gløgg og æbleskiver eller kaffe, te, øl og vand.

Torsdag den 13. december kl. 10.00 Luciaoptog

Fredag den 14. december kl. 12.00 Julefrokost
Tilmelding uge 48 på Centeret mellem kl. 11.00 og 12.00

Søndag den 30. december kl. 13.00 Hygge og evt. film.

Fredag den 18. januar kl. 13.00 Nytårsfrokost
Tilmelding uge 2 på Centeret mellem kl. 11.00 og 12.00

Tirsdag den 29. januar kl. 13.00 Café

På gensyn - Brugerråd og Kaffedamerne

 

Hagested/Tuse Pensionistforening


Til udflugter og til arrangementer med spisning er det nødvendigt med bindende tilmelding. Tilmelding efter først til mølle-princippet til Bende Andersen: Tlf. 59 43 44 35 / 28 97 32 05, e-mail: bfa10@hotmail.com 
Tuse Forsamlingshus er hjemsted for Pensionistforeningen. 

 Det koster 125 kr. om året i kontingent.

Kommende arrangementer : 

3. december 2018 Kl. 11.30 gudstjeneste
Kl. 12.30 julefrokost
Julegudstjeneste og julefrokost og lotteri
Pris: 175 kr. inkl. spisning
Tilmelding senest 25. november. Tlf. 28 97 32 05

14. januar 2019 Kl. 14.00 Overlevede helikopterstyrt
Søren Benthin fortæller om kampen tilbage til livet.
Pris: 60 kr. inkl. kaffe og kage.
Tilmelding senest 6. januar. Tlf. 28 97 32 05. Adgang for alle.

18. februar 2019 Kl. 13.00 Baggårdens Bolcher
som er 3 garvede spildemænd, der spiller forskellig musik fra den danske sangskat.
Pris: 175 kr. inkl. spisning
Tilmelding senest 10. februar. Tlf. 28 97 32 05.

 

 Feedback

Sidst opdateret

01.12.2018

Ansvarlig redaktør

Jonna Nielsen