Spring til indhold

Mest for seniorer

Her kan du følge med i, hvad der sker af spændende aktiviteter på Mårsø Områdecenter og i Pensionistforeningen, som har til huse i Tuse Forsamlingshus.

Kom og vær med på Mårsø Områdecenter.   

Hver mandag kl. 10.00.                            Bankospil

Hver mandag kl. 13.00                             Gymnastik

Hver tirsdag  kl. 13.30                              Strikkedamer

Hver tirsdag kl. 14.00                               Krolf

Hver onsdag  kl. 10.00                              EDB

Onsdag i lige uger kl. 13.00                       Kaffe og hygge

Onsdag i ulige uger kl. 13.00                     Andagt og café

Hver torsdag kl. 13.30                              Strikkedamer

Hver torsdag kl. 14.00                              Bowls

Hver fredag  kl. 13.30                               Strikkedamer

Ud over de faste arrangementer:

Onsdag den 2. oktober kl. 13.00

Efterårsmoden præsenteres – tøj- og skosalg.

Fredag den 11. oktober kl. 16.30

Høstfest – Christian Castenskiold holder høsttalen.
Derefter ca. kl. 17.30 serveres 3 retters middag. Pris 150 kr.
Øl, vand og vin kan købes for 10 kr. pr. genstand.
Tilmelding senest 7. oktober til:
Lisbeth tlf. 2533 3386, Rita 5946 4032 eller
Rie 5946 4840 eller 2181 3762

Fredag den 15. november kl. 12.00

Fællesspisning
Tilmelding uge 44 mellem kl. 11 og 12 på Mårsøcenteret

Lørdag den 30. november kl. 13.00

Julemarked på Mårsøcenteret.

På gensyn - Brugerråd og Kaffedamerne.

 

Hagested/Tuse Pensionistforening

Til udflugter og til arrangementer med spisning er det nødvendigt med bindende tilmelding. Tilmelding efter først til mølle-princippet til Bende Andersen: Tlf. 59 43 44 35 / 28 97 32 05, e-mail: bfa10@hotmail.com 
Tuse Forsamlingshus er hjemsted for Pensionistforeningen. 

Det koster 125 kr. om året i kontingent.

Kommende arrangementer :  

   

8. oktober 2019

Afgang Holbæk 8.30
Afgang Tuse 8.45

Thorsvang Danmarks Samlermuseum
Vi kan opleve de gode gamle dage i Thorsvang..
Pris: 300 kr. inkl. spisning. Tilmelding fra: 25. sept. – 01. oktober.  Tlf. 28 97 32 05 eller 59 43 69 02 og online på http://tuse.holbaek.dk

11. november 2019

Kl. 14

40 år i politiets tjeneste
Bjarne Langholm, tidligere vicepolitikommissær kommer og fortæller om sit arbejde i politiet og arbejdet med hunde.
Pris: 60 kr. inkl. kaffe og kage. Tilmelding senest 4. november. Tlf. 28 97 32 05. Adgang for alle

2. december 2019

Kl. 11.30 gudstjeneste
Kl. 12.30 julefrokost

Julegudstjeneste i Tuse Kirke og julefrokost i forsamlingshuset
Lotteri. Vi synger julesalmer og sange
Pris: 175 kr. inkl. spisning. Tilmelding senest 23. november.  Tlf. 28 97 32 05Feedback

Sidst opdateret

01.10.2019

Ansvarlig redaktør

Jonna Nielsen