Spring til indhold

Mest for seniorer

Her kan du følge med i, hvad der sker af spændende aktiviteter på Mårsø Områdecenter og i Pensionistforeningen, som har til huse i Tuse Forsamlingshus.

Kom og vær med på Mårsø Områdecenter.   

Hver mandag kl. 10.00.                            Bankospil

Hver mandag kl. 13.00                             Gymnastik

Hver tirsdag  kl. 13.30                              Strikkedamer

Hver tirsdag kl. 14.00                               Krolf

Hver onsdag  kl. 10.00                              EDB

Onsdag i lige uger kl. 13.00                       Kaffe og hygge

Onsdag i ulige uger kl. 13.00                     Andagt og café

Hver torsdag kl. 13.30                              Strikkedamer

Hver torsdag kl. 14.00                              Bowls

Hver fredag  kl. 13.30                               Strikkedamer

Ud over de faste arrangementer:

Tirsdag den 21. september 
Udflugt med Brugerrådet.

På gensyn - Brugerråd og Kaffedamerne.

 

Hagested/Tuse Pensionistforening

Til udflugter og til arrangementer med spisning er det nødvendigt med bindende tilmelding. Tilmelding efter først til mølle-princippet til Bende Andersen: Tlf. 59 43 44 35 / 28 97 32 05, e-mail: bfa10@hotmail.com 
Tuse Forsamlingshus er hjemsted for Pensionistforeningen. 

Det koster 125 kr. om året i kontingent.

Kommende arrangementer :  

16. september 2019

Kl. 13

Høstfest
Spisning. Flemming Udengaard underholder
Pris: 175 kr. inkl. spisning. Tilmelding senest 7. september.  Tlf. 28 97 32 05

8. oktober 2019

Afgang Holbæk 8.30
Afgang Tuse 8.45

Thorsvang Danmarks Samlermuseum
Vi kan opleve de gode gamle dage i Thorsvang..
Pris: 300 kr. inkl. spisning. Tilmelding fra: 25. sept. – 01. oktober.  Tlf. 28 97 32 05 eller 59 43 69 02 og online på http://tuse.holbaek.dk

11. november 2019

Kl. 14

40 år i politiets tjeneste
Bjarne Langholm, tidligere vicepolitikommissær kommer og fortæller om sit arbejde i politiet og arbejdet med hunde.
Pris: 60 kr. inkl. kaffe og kage. Tilmelding senest 4. november. Tlf. 28 97 32 05. Adgang for alle

2. december 2019

Kl. 11.30 gudstjeneste
Kl. 12.30 julefrokost

Julegudstjeneste i Tuse Kirke og julefrokost i forsamlingshuset
Lotteri. Vi synger julesalmer og sange
Pris: 175 kr. inkl. spisning. Tilmelding senest 23. november.  Tlf. 28 97 32 05Feedback

Sidst opdateret

22.08.2019

Ansvarlig redaktør

Jonna Nielsen