Spring til indhold

Mest for seniorer

Her kan du følge med i, hvad der sker af spændende aktiviteter på Mårsø Områdecenter og i Pensionistforeningen, som har til huse i Tuse Forsamlingshus.

Kom og vær med på Mårsø Områdecenter.   

Hver mandag kl. 10.00.                            Bankospil

Hver mandag kl. 13.00                             Gymnastik

Hver tirsdag  kl. 13.30                              Strikkedamer

Hver onsdag  kl. 10.00                              EDB

Onsdag i lige uger kl. 13.00                       Kaffe og hygge

Onsdag i ulige uger kl. 13.00                     Andagt og café

Hver torsdag kl. 13.30                              Strikkedamer

Hver torsdag kl. 14.00                              Bowls

Hver fredag  kl. 13.30                               Strikkedamer

Ud over de faste arrangementer:

Fredag den 8. februar kl. 14.00 
Årsmøde

Tirsdag den 26. februar kl. 12.00
Fællesspisning - pris 50 kr,
Tilmelding uge 7 på Centeret mellem kl. 11 og 12.

Søndag den 3. marts kl.  13.00
Fastelavnsfest - tag gerne familien med.

 

På gensyn - Brugerråd og Kaffedamerne

 

Hagested/Tuse Pensionistforening


Til udflugter og til arrangementer med spisning er det nødvendigt med bindende tilmelding. Tilmelding efter først til mølle-princippet til Bende Andersen: Tlf. 59 43 44 35 / 28 97 32 05, e-mail: bfa10@hotmail.com 
Tuse Forsamlingshus er hjemsted for Pensionistforeningen. 

 Det koster 125 kr. om året i kontingent.

Kommende arrangementer : 

 

18. februar 2019 Kl. 13.00 Baggårdens Bolcher
som er 3 garvede spildemænd, der spiller forskellig musik fra den danske sangskat.
Pris: 175 kr. inkl. spisning
Tilmelding senest 10. februar. Tlf. 28 97 32 05.

4. marts 2019 kl. 14.00 Generalforsamling
Efter generalforsamlingen vil der være fællessang, hvor Max og Knud spiller til.
Pris 60 kr. incl. kaffe og kage.
Tilmelding senest 24. februar Tlf. 28 97 32 05

18. marts 2019 kl. 14.00 "Min tid i Søværnet, herunder om bord på Kongeskibet Dannebrog"
Kaptajnløjtnant Dorthe Skov Lindquist fortæller og viser billeder og film.
Pris 60 kr. incl. kaffe og kage.
Tilmelding senest 9. marts. Tlf. 28 97 32 05 - Adgang for alle.

 

 Feedback

Sidst opdateret

28.01.2019

Ansvarlig redaktør

Jonna Nielsen