Spring til indhold

Mest for seniorer

Her kan du følge med i, hvad der sker af spændende aktiviteter på Mårsø Områdecenter og i Pensionistforeningen, som har til huse i Tuse Forsamlingshus.

Kom og vær med på Mårsø Områdecenter.   

Hver mandag kl. 10.00.                            Bankospil

Hver tirsdag  kl. 13.30                              Strikkedamer

Hver onsdag  kl. 10.00                              EDB

Onsdag i lige uger kl. 13.00                       Kaffe og hygge

Onsdag i ulige uger kl. 13.00                     Andagt og café

Hver torsdag kl. 9.45                                Gymnastik

Hver torsdag kl. 13.30                              Strikkedamer

Hver torsdag kl. 14.00                              Bowls

Hver fredag  kl. 13.30                               Strikkedamer

Ud over de faste arrangementer:

Tirsdag den 23. oktober kl. 12.00

Fællesspisning – pris 50 kr. for bøde mad og drikke

Tilmelding uge 41 mellem kl. 11og 12 på Centeret

Onsdag den 31. oktober kl. 13.00

Modeopvisning

Tirsdag den 27. november kl. 13.00

Café med julesange

Søndag den 2. december kl. 13.00

Julemarked med mange boder.

Der kan købes gløgg og æbleskiver eller kaffe, te, øl og vand.

På gensyn Brugerråd og Kaffedamerne.

Hagested/Tuse Pensionistforening


Til udflugter og til arrangementer med spisning er det nødvendigt med bindende tilmelding. Tilmelding efter først til mølle-princippet til Bende Andersen: Tlf. 59 43 44 35 / 28 97 32 05, e-mail: bfa10@hotmail.com 
Tuse Forsamlingshus er hjemsted for Pensionistforeningen. 

 Det koster 125 kr. om året i kontingent.

Kommende arrangementer : 

9. oktober 2018

Afgang Holbæk 11:30
Afgang Tuse 11:45

Højeruplund traktørsted på Stevns
I forbindelse med kaffebordet holder værten Karl Peter Andersen et foredrag med titlen: En butlers liv bag de lukkede fløjdøre
Pris: 150 kr. inkl. kaffe og kage
Tilmelding fra: 23-9. – 01. oktober.  Tlf. 25 76 27 94, Erling Knudsen

12. november 2018

Kl. 14

Blandt herskab og tjenestefolk på Tølløseegnen
Inge-Lis Madsen fortæller om livet blandt høj og lav sidst i 1800-og begyndelsen af 1900-tallet på godserne.

Pris: kr. 60 inkl. kaffe og kage

Tilmelding senest 4. november. Tlf. 28 97 32 05. Adgang for alle

3. december 2018

Kl. 11.30 gudstjeneste
Kl. 12.30 julefrokost

Julegudstjeneste og julefrokost
Lotteri
Pris: 175 kr. inkl. spisning

Tilmelding senest 25. november.  Tlf. 28 97 32 05Feedback

Sidst opdateret

02.10.2018

Ansvarlig redaktør

Jonna Nielsen