Spring til indhold

Offentligt møde 19. juni 2019 kl. 19 i Huset i Hagested

Hagested Lokalforum/Beboerforening indkalder til ekstraordinær generalforsamling og stiftelse af nyt Hagested Lokalforum .
Se indkaldelsen her
Se forslag til ny vedtægt for Hagested  Beboerforening
Se forslag til vedtægt for Hagested Lokalforum . 

Se FILM og VIDEOER fra lokalområdet.
TV-øst video fra Naturens dag 2018

Se to små videoer, der viser lidt om livet i Hagested:  bl.a. fra Naturens DAG 2017.

 

Hvidbog for Hagested lokalområde

Hagested Lokalforum/Beboerforening har udarbejdet en HVIDBOG for lokalområdes fortid, nutid og fremtid.

 

Læs hvidbogen